Hot News :

จ่าเอกธนัชกฤศ ต้นทัพไทย

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ติดตามเราบนเฟชบุค

 

 
 

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่นและการรายงาน

กิจกรรมโครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจสายใยรักผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จัดกิจกรรมโครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจสายใยรักผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก 

[ 12-04-2564 ] Hits:54

กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก นำโดยนายถนอม  หนันธิสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยพร้อมเพียง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก 

[ 07-04-2564 ] Hits:209

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจสายใยรักผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน โครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจสายใยรักผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

[ 05-04-2564 ] Hits:46

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ