องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 4

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)   5 เม.ย. 2566 20
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565   22 เม.ย. 2565 51