องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 5

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567   6 ก.พ. 2567 350
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   10 เม.ย. 2566 82
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566-2570)   10 เม.ย. 2566 40
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565   22 เม.ย. 2565 186