องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 6

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของอค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   22 เม.ย. 2567 48
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   19 เม.ย. 2566 499
การประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2565   22 เม.ย. 2565 355