องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 10

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   19 เม.ย. 2566 115
การประเมินความเสี่ยง ประจำปี 2565   22 เม.ย. 2565 110