องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว วันที่ ผู้ชม
สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว ในเขตตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร...

16 มิ.ย. 2566 338
ตลาดนัดชุมชนบ้านบูรพา

ตลาดนัดชุมชนบ้านบูรพา ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 บ้านบูรพา ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ก.....

15 มิ.ย. 2566 445
สนามกีฬา

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จัดให้มีสนามกีฬาบริการประชาชน...

15 มิ.ย. 2566 85