องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี


ออนไลน์ : 61

แผนการตรวจสอบภายในประจำปี วันที่ โหลด
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566   25 ต.ค. 2565 593
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   14 ก.ย. 2564 399
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก   14 ก.ย. 2564 332