องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 24

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566   30 พ.ค. 2566 21
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)   22 เม.ย. 2565 188
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566-2570   11 เม.ย. 2565 203