องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   24 ก.พ. 2566 105
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564   1 ต.ค. 2564 212