องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 141

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   10 ก.พ. 2566 69
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   28 ธ.ค. 2565 64
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   27 ธ.ค. 2565 68
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565   13 ส.ค. 2565 76
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565   4 ส.ค. 2565 63
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   3 ส.ค. 2565 61
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   2 ส.ค. 2565 68
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   8 เม.ย. 2565 61
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   5 เม.ย. 2565 70
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565   6 ม.ค. 2565 73
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   5 ม.ค. 2565 69