องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 92

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาหาพัสดุ ประจำปี 2565   24 เม.ย. 2566 117
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   4 ต.ค. 2564 113