องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ข่าวรับสมัคร : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 18

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก 20 ม.ค. 2566 97
เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ 19 ธ.ค. 2565 137
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 25 พ.ค. 2565 199
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ 29 เม.ย. 2565 224
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ 11 มี.ค. 2565 233