องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคณนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๕

     ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ที่ ยส ๗๖๔๐๑/๖๙o เรื่อง สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีเศษ พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ และตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับ ปฏิบัติงาน นั้น
   บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ)
เปิดไฟล์
โพสโดย : นิติการ   วันที่ : 20 มกราคม 2566   View : 363
ข่าวรับสมัคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ  (ดู 491)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  (ดู 492)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  (ดู 464)
เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ  (ดู 464)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก  (ดู 363)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567  (ดู 277)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567  (ดู 94)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :