องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 10

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ (Walk in) ประจำปี 2566   24 เม.ย. 2567 20
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ผ่านช่องทาง E-service ประจำปี 2566   18 เม.ย. 2567 21
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)   4 เม.ย. 2566 89
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) ประจำปี พ.ศ.2565   22 เม.ย. 2565 127