องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ข้อมูลสถิติการให้บริการ


ออนไลน์ : 17

ข้อมูลสถิติการให้บริการ วันที่ โหลด
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)   4 เม.ย. 2566 45
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) ประจำปี พ.ศ.2565   22 เม.ย. 2565 99