องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 50

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 22 เม.ย. 2567 50
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 2 ต.ค. 2566 327
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 1 ก.ย. 2566 356
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 3 ส.ค. 2566 316
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 3 ก.ค. 2566 356
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 1 มิ.ย. 2566 367
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 1 พ.ค. 2566 349
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 30 มี.ค. 2566 379
ประกาศยกเลิกประกาศจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ 29 มี.ค. 2566 182
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 1 มี.ค. 2566 151
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 15 ก.พ. 2566 170
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ 10 ก.พ. 2566 172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 3 ก.พ. 2566 166
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 1 ก.พ. 2566 147
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 26 ม.ค. 2566 155
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 20 ม.ค. 2566 161
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 1 4 ม.ค. 2566 146
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 3 ม.ค. 2566 156
ประกาศ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 3 ม.ค. 2566 136
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 29 ธ.ค. 2565 172
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 22 ธ.ค. 2565 166
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 20 ธ.ค. 2565 145
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19 ธ.ค. 2565 147
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 1 ธ.ค. 2565 143
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1 ธ.ค. 2565 167
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 1 พ.ย. 2565 183
ประกาศผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 30 ก.ย. 2565 183
ประกาศ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 28 ก.ย. 2565 153
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 1 ส.ค. 2565 199
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 1 ก.ค. 2565 269