องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 2 ต.ค. 2566 30
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 1 ก.ย. 2566 44
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 3 ส.ค. 2566 38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 3 ก.ค. 2566 56
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 1 มิ.ย. 2566 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 1 พ.ค. 2566 56
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 30 มี.ค. 2566 86
ประกาศยกเลิกประกาศจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ 29 มี.ค. 2566 101
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 1 มี.ค. 2566 78
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 15 ก.พ. 2566 90
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ 10 ก.พ. 2566 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 3 ก.พ. 2566 93
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 1 ก.พ. 2566 82
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ 26 ม.ค. 2566 90
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน 20 ม.ค. 2566 92
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 1 4 ม.ค. 2566 80
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 3 ม.ค. 2566 88
ประกาศ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 3 ม.ค. 2566 70
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 29 ธ.ค. 2565 87
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 22 ธ.ค. 2565 97
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 20 ธ.ค. 2565 80
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19 ธ.ค. 2565 79
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 1 ธ.ค. 2565 85
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1 ธ.ค. 2565 106
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 1 พ.ย. 2565 104
ประกาศผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 30 ก.ย. 2565 109
ประกาศ การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 28 ก.ย. 2565 88
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 1 ส.ค. 2565 133
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 1 ก.ค. 2565 194
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2 มิ.ย. 2565 168