องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นางปราณี กุมภาษี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 081-265-1713


นายวีระชัย สมจิตต์
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : -


นางสาวพรวิภา นวลคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน