องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130 โทร 045-581567 Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00003
วันนี้ 00022
วานนี้ 00029
เดือนนี้ 00265
เดือนก่อน 00613
ปีนี้ 02204
ปีก่อน 04171
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2567 - 26 ม.ค. 2567(ดู 236) 
  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ อบต.บึงแก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส - 8 ม.ค. 2567(ดู 255) 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด - 2 ม.ค. 2567(ดู 297) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สำรวจข้อมูลป้ายเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย - 30 ต.ค. 2566(ดู 270) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 30 ต.ค. 2566(ดู 276) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 26 ก.ย. 2566(ดู 298) 
  ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนผู้พิการและการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ - 12 ก.ย. 2566(ดู 310) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก - 10 เม.ย. 2567(ดู 21) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก - 2 เม.ย. 2567(ดู 40) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก - 20 มี.ค. 2567(ดู 42) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก - 12 มี.ค. 2567(ดู 60) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 - 11 มี.ค. 2567(ดู 46) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 - 12 ก.พ. 2567(ดู 229) 
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก - 20 ม.ค. 2566(ดู 340) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 11 พ.ค. 2566(ดู 363) 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก - 10 ก.พ. 2566(ดู 293) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 7 ก.พ. 2566(ดู 332) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 - 21 ธ.ค. 2565(ดู 399) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 - 27 ก.ค. 2565(ดู 332) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 - 1 เม.ย. 2565(ดู 308) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 2 ม.ค. 2565(ดู 351) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง กรณีการจัดหาไม่มีประกาศเชิญชวน  - 27 ก.ค. 2566(ดู 323) 
  ประกาศรายละเอียดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางอุดม ทองลุม - โรงสีข้าว หมู่ที่ 7 - 26 มิ.ย. 2566(ดู 332) 
  ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง - 19 เม.ย. 2566(ดู 364) 
  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง - 19 เม.ย. 2566(ดู 329) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ - 5 เม.ย. 2566(ดู 354) 
  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง - 20 ก.พ. 2566(ดู 334) 
  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง - 13 ม.ค. 2566(ดู 332) 
  จ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน จากหนองหง่อย หมู่ที่ 10 - ทางเชื่อมบ้านโพธิ์ศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-04
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-03
  จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตู อาคารที่ทำการ อบต.บึงแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-04
  จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตู อาคารที่ทำการ อบต.บึงแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-03
  จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตู อาคารที่ทำการ อบต.บึงแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-03
  จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0047 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-03
  จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากหนองถ่ม - หนองมะงอย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-04-03

ภาพกิจกรรม

รางวัลโล่พระราชทานรางวัลการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ (ดู 364)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู 321)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การประชุมประจำเดือน มกราคม 2567 (ดู 7)

โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก (ดู 547)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในเขตพื้นที่ตำบลบึงแก ร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ที่ัวัดบูรพาพรหมรังษี บ้านบูรพา ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (ดู 279)

ภูมิปัญหาท้องทิ่น

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 408)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

พ่อแม่ควรรู้! 5 สาเหตุที่ลูกดื้อ ต่อต้าน ไม่เชื่อฟัง พร้อมบอกวิธีแก้ไข (ดู 922)

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 572)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว (ดู 338)

ตลาดนัดชุมชนบ้านบูรพา (ดู 445)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ดู 385)

ดาวน์โหลดใหม่

  แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Dos & Don'ts) ประจำปี พ.ศ.2567 : [18 เม.ย. 2567]
  คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ : [18 เม.ย. 2567]
  คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ : [18 เม.ย. 2567]
  คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ : [18 เม.ย. 2567]
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) : [17 เม.ย. 2567]
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [17 เม.ย. 2567]
  สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [8 ก.พ. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการเพื่องส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [8 ก.พ. 2567]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 : [6 ก.พ. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม