องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130 โทร 045-581567 Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00018
วันนี้ 00019
วานนี้ 00044
เดือนนี้ 00531
เดือนก่อน 00564
ปีนี้ 01095
ปีก่อน 04171
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2567 - 26 ม.ค. 2567(ดู 69) 
  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ อบต.บึงแก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส - 8 ม.ค. 2567(ดู 79) 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด - 2 ม.ค. 2567(ดู 127) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สำรวจข้อมูลป้ายเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย - 30 ต.ค. 2566(ดู 111) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 30 ต.ค. 2566(ดู 119) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 26 ก.ย. 2566(ดู 137) 
  ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนผู้พิการและการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ - 12 ก.ย. 2566(ดู 139) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 - 12 ก.พ. 2567(ดู 34) 
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก - 20 ม.ค. 2566(ดู 172) 
  เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ - 19 ธ.ค. 2565(ดู 255) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 25 พ.ค. 2565(ดู 282) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ - 29 เม.ย. 2565(ดู 318) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 11 มี.ค. 2565(ดู 328) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 11 พ.ค. 2566(ดู 196) 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก - 10 ก.พ. 2566(ดู 142) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 7 ก.พ. 2566(ดู 173) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 - 21 ธ.ค. 2565(ดู 207) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 - 27 ก.ค. 2565(ดู 161) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 - 1 เม.ย. 2565(ดู 160) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 2 ม.ค. 2565(ดู 191) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง กรณีการจัดหาไม่มีประกาศเชิญชวน  - 27 ก.ค. 2566(ดู 159) 
  ประกาศรายละเอียดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางอุดม ทองลุม - โรงสีข้าว หมู่ที่ 7 - 26 มิ.ย. 2566(ดู 166) 
  ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง - 19 เม.ย. 2566(ดู 203) 
  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง - 19 เม.ย. 2566(ดู 175) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ - 5 เม.ย. 2566(ดู 190) 
  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง - 20 ก.พ. 2566(ดู 184) 
  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง - 13 ม.ค. 2566(ดู 181) 
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-07
  จ้างเหมาจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-06
  จ้างเหมาตกแต่งรถแห่มาลัยและขบวนแห่มาลัย จัดทำซุ้ม ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่มาลัยอำเภอมหาชนะชัย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-02
  จ้างเหมาจัดทำมาลัยข้าวตอก ประเภท สายฝน จำนวน ๑ พวง ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีแห่มาลัยอำเภอมหาชนะชัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-02
  จ้างเหมาจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-31
  จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-19
  ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-01-16

ภาพกิจกรรม

รางวัลโล่พระราชทานรางวัลการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ (ดู 185)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู 159)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก (ดู 379)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู 390)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในเขตพื้นที่ตำบลบึงแก ร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ที่ัวัดบูรพาพรหมรังษี บ้านบูรพา ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (ดู 121)

โครงการ“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 201)

ภูมิปัญหาท้องทิ่น

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 252)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

พ่อแม่ควรรู้! 5 สาเหตุที่ลูกดื้อ ต่อต้าน ไม่เชื่อฟัง พร้อมบอกวิธีแก้ไข (ดู 718)

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 434)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว (ดู 169)

ตลาดนัดชุมชนบ้านบูรพา (ดู 258)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ดู 211)

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [8 ก.พ. 2567]
  รายงานผลการดำเนินการเพื่องส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [8 ก.พ. 2567]
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 : [6 ก.พ. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [2 ก.พ. 2567]
  คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ : [29 ม.ค. 2567]
  คู่มือการปฏิบัติงาน-การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) : [26 ม.ค. 2567]
  คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น : [26 ม.ค. 2567]
  คู่มือสำหรับผุ็ใช้งาน อปท. โครงการปรับปรุงข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (nifo.dla.go.th) : [26 ม.ค. 2567]
  รายงานการตรวจสอบรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 : [25 ม.ค. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม