องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130 โทร 045-581567 Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00003
วันนี้ 00007
วานนี้ 00009
เดือนนี้ 00355
เดือนก่อน 00265
ปีนี้ 02489
ปีก่อน 03770
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก - 20 ม.ค. 2566(ดู 72) 
  เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ - 19 ธ.ค. 2565(ดู 98) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 25 พ.ค. 2565(ดู 164) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ - 29 เม.ย. 2565(ดู 185) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 11 มี.ค. 2565(ดู 193) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 11 พ.ค. 2566(ดู 43) 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก - 10 ก.พ. 2566(ดู 33) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 7 ก.พ. 2566(ดู 36) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 - 21 ธ.ค. 2565(ดู 35) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 - 27 ก.ค. 2565(ดู 40) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 - 1 เม.ย. 2565(ดู 37) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 2 ม.ค. 2565(ดู 42) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง กรณีการจัดหาไม่มีประกาศเชิญชวน  - 27 ก.ค. 2566(ดู 28) 
  ประกาศรายละเอียดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางอุดม ทองลุม - โรงสีข้าว หมู่ที่ 7 - 26 มิ.ย. 2566(ดู 37) 
  ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง - 19 เม.ย. 2566(ดู 72) 
  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง - 19 เม.ย. 2566(ดู 51) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ - 5 เม.ย. 2566(ดู 68) 
  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง - 20 ก.พ. 2566(ดู 67) 
  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง - 13 ม.ค. 2566(ดู 72) 
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-15
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-19
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-15
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-15
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง) เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-15
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-15
  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-15

ภาพกิจกรรม

รางวัลโล่พระราชทานรางวัลการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ (ดู 11)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู 17)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก (ดู 147)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู 258)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในเขตพื้นที่ตำบลบึงแก ร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ที่ัวัดบูรพาพรหมรังษี บ้านบูรพา ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (ดู 12)

โครงการ“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 47)

ภูมิปัญหาท้องทิ่น

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 53)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

พ่อแม่ควรรู้! 5 สาเหตุที่ลูกดื้อ ต่อต้าน ไม่เชื่อฟัง พร้อมบอกวิธีแก้ไข (ดู 460)

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 323)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว (ดู 46)

ตลาดนัดชุมชนบ้านบูรพา (ดู 75)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ดู 55)

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล : [25 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาหาพัสดุ ประจำปี 2565 : [24 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระว่างเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) : [24 เม.ย. 2566]
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 : [19 เม.ย. 2566]
  การดำเนิการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [19 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 : [19 เม.ย. 2566]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [19 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [19 เม.ย. 2566]
  การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประจำปี พ.ศ.2566 : [10 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม