องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130 โทร 045-581567 Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00006
วานนี้ 00014
เดือนนี้ 00224
เดือนก่อน 00497
ปีนี้ 02660
ปีก่อน 04171
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี 2567 - 26 ม.ค. 2567(ดู 271) 
  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ อบต.บึงแก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส - 8 ม.ค. 2567(ดู 402) 
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด - 2 ม.ค. 2567(ดู 331) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สำรวจข้อมูลป้ายเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย - 30 ต.ค. 2566(ดู 302) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 30 ต.ค. 2566(ดู 311) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 26 ก.ย. 2566(ดู 336) 
  ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนผู้พิการและการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ - 12 ก.ย. 2566(ดู 337) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 - 20 พ.ค. 2567(ดู 5) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 - 14 พ.ค. 2567(ดู 7) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 - 18 เม.ย. 2567(ดู 49) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก - 10 เม.ย. 2567(ดู 63) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก - 2 เม.ย. 2567(ดู 101) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก - 20 มี.ค. 2567(ดู 89) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก - 12 มี.ค. 2567(ดู 93) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 11 พ.ค. 2566(ดู 390) 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก - 10 ก.พ. 2566(ดู 319) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 7 ก.พ. 2566(ดู 370) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 - 21 ธ.ค. 2565(ดู 432) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 - 27 ก.ค. 2565(ดู 358) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 - 1 เม.ย. 2565(ดู 340) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 2 ม.ค. 2565(ดู 384) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - 22 เม.ย. 2567(ดู 29) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566  - 2 ต.ค. 2566(ดู 306) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566  - 1 ก.ย. 2566(ดู 343) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566  - 3 ส.ค. 2566(ดู 300) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 - 3 ก.ค. 2566(ดู 336) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 - 1 มิ.ย. 2566(ดู 352) 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 - 1 พ.ค. 2566(ดู 335) 
  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง กรณีการจัดหาไม่มีประกาศเชิญชวน  - 27 ก.ค. 2566(ดู 357) 
  ประกาศรายละเอียดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางอุดม ทองลุม - โรงสีข้าว หมู่ที่ 7 - 26 มิ.ย. 2566(ดู 367) 
  ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง - 19 เม.ย. 2566(ดู 392) 
  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง - 19 เม.ย. 2566(ดู 353) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ - 5 เม.ย. 2566(ดู 385) 
  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง - 20 ก.พ. 2566(ดู 360) 
  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง - 13 ม.ค. 2566(ดู 372) 
  ซื้อวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ยา ตามโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ การแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16
  จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงแก ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-15
  จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อ มาสด้า แบบดับเบิ้ลแค็บ หมายเลขทะเบียน กฉ 6598 ยโสธร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-64-0005 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-16
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กิจการประปา) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-15
  จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์กู้ชีพกู้ภัยพยาบาล ยี่ห้อ TOYOTA HILUX REVO หมายเลขทะเบียน กจ 2504 ยโสธร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0004 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-15
  จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ หนองหง่อย หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-02
  จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตู อาคารกองช่าง อบต.บึงแก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-08

ภาพกิจกรรม

รางวัลโล่พระราชทานรางวัลการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ (ดู 400)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู 346)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู 41)

การประชุมประจำเดือน มกราคม 2567 (ดู 49)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู 35)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในเขตพื้นที่ตำบลบึงแก ร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ที่ัวัดบูรพาพรหมรังษี บ้านบูรพา ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (ดู 304)

ภูมิปัญหาท้องทิ่น

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 442)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

พ่อแม่ควรรู้! 5 สาเหตุที่ลูกดื้อ ต่อต้าน ไม่เชื่อฟัง พร้อมบอกวิธีแก้ไข (ดู 966)

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 697)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว (ดู 372)

ตลาดนัดชุมชนบ้านบูรพา (ดู 479)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ดู 420)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [29 เม.ย. 2567]
  รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 : [29 เม.ย. 2567]
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [29 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [29 เม.ย. 2567]
  รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 (รอบ 6 เดือน) : [29 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) : [29 เม.ย. 2567]
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [29 เม.ย. 2567]
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ (Walk in) ประจำปี 2566 : [24 เม.ย. 2567]
  คู่มือสำหรับประชาชน : ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : [23 เม.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม