องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130 โทร 045-581567 Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00009
วันนี้ 00009
วานนี้ 00016
เดือนนี้ 00702
เดือนก่อน 00434
ปีนี้ 03745
ปีก่อน 03770
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด - 1 พ.ย. 3109(ดู 26) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สำรวจข้อมูลป้ายเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย - 30 ต.ค. 2566(ดู 22) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 30 ต.ค. 2566(ดู 25) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 26 ก.ย. 2566(ดู 51) 
  ประชาสัมพันธ์รับขึ้นทะเบียนผู้พิการและการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ - 12 ก.ย. 2566(ดู 46) 
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 - 10 ก.ค. 2566(ดู 73) 
  ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด - 29 มิ.ย. 2566(ดู 67) 
  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก - 20 ม.ค. 2566(ดู 97) 
  เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ - 19 ธ.ค. 2565(ดู 137) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 25 พ.ค. 2565(ดู 198) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ - 29 เม.ย. 2565(ดู 223) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ - 11 มี.ค. 2565(ดู 233) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 - 11 พ.ค. 2566(ดู 84) 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก - 10 ก.พ. 2566(ดู 58) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 - 7 ก.พ. 2566(ดู 78) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 - 21 ธ.ค. 2565(ดู 75) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 - 27 ก.ค. 2565(ดู 76) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 - 1 เม.ย. 2565(ดู 64) 
  ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 - 2 ม.ค. 2565(ดู 95) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง กรณีการจัดหาไม่มีประกาศเชิญชวน  - 27 ก.ค. 2566(ดู 58) 
  ประกาศรายละเอียดราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางอุดม ทองลุม - โรงสีข้าว หมู่ที่ 7 - 26 มิ.ย. 2566(ดู 70) 
  ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง - 19 เม.ย. 2566(ดู 97) 
  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง - 19 เม.ย. 2566(ดู 81) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ - 5 เม.ย. 2566(ดู 95) 
  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง - 20 ก.พ. 2566(ดู 92) 
  ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง - 13 ม.ค. 2566(ดู 95) 
  ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-22
  จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0058 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-21
  ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดอุทยาราม ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 31 คน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 13 พฤษภาคม 2567 (เว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์) รวมทั้งสิ้น 141 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-20
  ซื้ออาหารเสริม (นม)  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงแก ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2/2566 จำนวน 31 คน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 13 พฤษภาคม 2567 (เว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์) รวมทั้งสิ้น 141 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-20
  จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 ยี่ห้อ ACER หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0063 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-15
  จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0058 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-14
  จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 ยี่ห้อ ACER หมายเลขครุภัณฑ์ 416-64-0062 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-11-14

ภาพกิจกรรม

รางวัลโล่พระราชทานรางวัลการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ (ดู 47)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู 61)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก (ดู 204)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู 282)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในเขตพื้นที่ตำบลบึงแก ร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ที่ัวัดบูรพาพรหมรังษี บ้านบูรพา ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร (ดู 35)

โครงการ“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู 90)

ภูมิปัญหาท้องทิ่น

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู 101)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

พ่อแม่ควรรู้! 5 สาเหตุที่ลูกดื้อ ต่อต้าน ไม่เชื่อฟัง พร้อมบอกวิธีแก้ไข (ดู 533)

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 349)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว (ดู 78)

ตลาดนัดชุมชนบ้านบูรพา (ดู 120)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ดู 97)

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 : [26 ก.ย. 2566]
  ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566 : [1 ก.ย. 2566]
  รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล : [25 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาหาพัสดุ ประจำปี 2565 : [24 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระว่างเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) : [24 เม.ย. 2566]
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 : [19 เม.ย. 2566]
  การดำเนิการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [19 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 : [19 เม.ย. 2566]
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [19 เม.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม