องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ผลิตภัณฑ์ชุมชน


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดยนำเสนอเรื่องราวที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ หมู่บ้านมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชนในพื้นที่ เข้าสู่กระบวนการพัฒนา ให้มีมาตรฐาน บรรจุภัณฑ์มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้แก่
1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าไหม
2.กลุ่มผ้าคลุมไหล่
3.กลุ่มทอเสื่อกก
4.กลุ่มจักสาน
5.แปรรูปไข่เค็ม
6.แปรรูปแหนมหมู
7.ข้าวกล้องงอก
8.แปรรูปปลาส้ม
9.กลุ่มข้าวอินทรีย์
10.ปุ๋ยอินทรีย์
วันที่ : 16 มิถุนายน 2566   View : 420