องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 3

หัวข้อผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล วันที่ ผู้ชม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดยนำเสนอเรื่องราวที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ หมู่บ้านมีการพัฒ.....

16 มิ.ย. 2566 509