องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายบรรลือ พิมพ์ขาว
ประธานสภา อบต.บึงแก
เบอร์โทร : 086-252-2276


นางเพียงจันทร์ หลักคำ
รองประธานสภา อบต.บึงแก
เบอร์โทร : 094-808-9261


นางสาววิจิตร บุญปก
เลขานุการสภา อบต.บึงแก


นายธนัช หลักคำ สมาชิก
สมาชิกสภา อบต.บึงแก หมู่ที่ 2
เบอร์โทร : 093-082-3752


นายปัญญา ทองสง่า
สมาชิกสภา อบต.บึงแก หมู่ที่ 3
เบอร์โทร : 095-604-0530


นายพลวัฒน์ บุญโกมล
สมาชิกสภา อบต.บึงแก หมู่ที่ 4
เบอร์โทร : 093-356-5636


นายฉกรรจ์ สายบุญขันธ์
สมาชิกสภา อบต.บึงแก หมู่ที่ 5
เบอร์โทร : 065-468-0236


นายสิบ จวนกระโตน
สมาชิกสภา อบต.บึงแก หมู่ที่ 6
เบอร์โทร : 091-665-8901


นายนิพนธ์ สมจิตต์
สมาชิกสภา อบต.บึงแก หมู่ที่ 7
เบอร์โทร : 086-866-9525


นายน้อย งามสง่า
สมาชิกสภา อบต.บึงแก หมู่ที่ 9
เบอร์โทร : 087-244-9192


นายธีรชัย ชัยมงค์
สมาชิกสภา อบต.บึงแก หมู่ที่ 10
เบอร์โทร : 092-646-5288


นายจำรอง พิมพ์ขาว
สมาชิกสภา อบต.บึงแก หมู่ที่ 11
เบอร์โทร : 062-420-4541