องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายเกรียงศักดิ์ โสวรรณา
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 081-966-9886


นายอนุพันธ์ สุขประจำ
นายช่างโยธา
เบอร์โทร : -


นายทีระศักดิ์ เพ็ญเนตร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายณัฐพล บึงใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


นายตรีเทพ ชินโชติ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นางสาวปิยกานต์ ทองดี
คนงาน