องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 7

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 045-581567
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.buengkae.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
หมู่ที่ 2 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130
​โทรศัพท์  045-581567
View : 755