องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 17

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   19 เม.ย. 2566 97
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน )   22 เม.ย. 2565 93