องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 8

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
คู่มือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน   22 มี.ค. 2566 108
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่องทั่วไป/ร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง   22 เม.ย. 2565 203