องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 จำนวน 4 สมัย  และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ได้มีมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 นั้น
 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จึงขอแจ้งประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
โพสโดย : นิติการ   วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566   View : 319
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :