องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566   4 เม.ย. 2566 34
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2566   1 มี.ค. 2566 42
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566   1 มี.ค. 2566 34
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2565   3 ม.ค. 2566 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   1 ธ.ค. 2565 54
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2565   1 พ.ย. 2565 56
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 93
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   1 มี.ค. 2565 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565   1 ก.พ. 2565 81
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564   4 ม.ค. 2565 82
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   1 ธ.ค. 2564 87
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564   1 พ.ย. 2564 72