องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
รายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566   4 เม.ย. 2566 57
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาหาพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2566   1 มี.ค. 2566 81
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาหาพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566   1 มี.ค. 2566 55
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาหาพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2565   3 ม.ค. 2566 82
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาหาพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   1 ธ.ค. 2565 86
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาหาพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2565   1 พ.ย. 2565 85
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 122
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   1 มี.ค. 2565 86
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565   1 ก.พ. 2565 106
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564   4 ม.ค. 2565 104
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   1 ธ.ค. 2564 119
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564   1 พ.ย. 2564 97