องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ตลาดนัดชุมชนบ้านบูรพา


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ตลาดนัดชุมชนบ้านบูรพา

ตลาดนัดชุมชนบ้านบูรพา
ที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 บ้านบูรพา ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ก่อสร้างเมื่อ ประมาณ ปี พ.ศ.2542 พื้นที่ทั้งหมด 1,350 ตารางเมตร  มีจำนวนแผงจำหน่าย 120 แผง
จำหน่ายสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ หมู ไก่ ปลา อาหารทะเล อาหารสดแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน เสื้อผ้า ของใช้และสินค้าเบ็ดเตล็ด
วัน เวลา เปิดบริการ : ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป
การบริหารจัดการ
-มีพนักงานทำความสะอาดประจำที่ตลาด 1 คน
-มีการจัดการสุขาภิบาลตลาดสด
-จัดกิจกรรม Big Cleaning  Day ปีละ 1 ครั้ง
-ล้างทำความสะอาดทุกวันศุกร์แรกของทุกเดือน
วันที่ : 15 มิถุนายน 2566   View : 120