องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 44

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   29 เม.ย. 2567 18
รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   13 ก.พ. 2566 85
รายงานผลการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   22 เม.ย. 2565 164