องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง


ออนไลน์ : 59

หัวข้อ :: ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง

ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง
เปิดไฟล์
โพสโดย : นิติการ   วันที่ : 19 เมษายน 2566   View : 418
ประกาศราคากลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  (ดู 242)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   (ดู 296)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางอัมพร กำจัดภัย - บ้านนายไพศาล พั่วคูขาม หมู่ที่ 4 บ้านยางเครือ ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร  (ดู 255)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง  (ดู 397)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง  (ดู 153)
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง  (ดู 374)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่  (ดู 411)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :