องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 18

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   10 เม.ย. 2566 48
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564   22 เม.ย. 2565 73