องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 18

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566   19 เม.ย. 2566 73
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565   10 ม.ค. 2565 93