องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
เรื่อง  รับสมัครการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันกรณีบรรจุบุคลากร
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565 
เปิดไฟล์
โพสโดย : นิติการ   วันที่ : 19 ธันวาคม 2565   View : 137
ข่าวรับสมัคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ  (ดู 223)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  (ดู 232)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  (ดู 198)
เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ  (ดู 137)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก  (ดู 96)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :