องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

โครงการ“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: โครงการ“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ดำเนินโครงการ“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาท้องถิ่น,พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/ หัวหน้าส่วนราชการในเขตตำบลบึงแก/ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประชาชน /ครู/นักเรียน บ้านดงจงอาง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
วันที่ : 14 มิถุนายน 2566   View : 493