องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

กิจกรรมโครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานใยรักผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: กิจกรรมโครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานใยรักผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 นางวีระยา ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ และ อสม.จาก รพ.สต.บ้านชัยชนะ และ รพ.สต.บ้านดงจงอาง ร่วมกิจกรรมโครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ สานใยรักผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลบึงแก โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ การอบรมโครงการในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต โภชนาการ การส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมแก่ช่วงวัย และ กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
วันที่ : 12 เมษายน 2565   View : 259