องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นางวีระยา ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ได้จัดอบรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เพื่อเป็นการเตรียมตัว รู้ตัว ป้องกัน รู้เท่าทัน ก่อนถูกกล่าวหา ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมาย ป.ป.ช. โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดยโสธร
ในการนี้ นางวีระยา ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ได้แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตของผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก
วันที่ : 7 เมษายน 2565   View : 563