องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ อบต.บึงแก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ อบต.บึงแก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

อบต.บึงแก ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ อบต.บึงแก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567
 
โพสโดย : นิติการ   วันที่ : 8 มกราคม 2567   View : 80
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ดู 284)
แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ดู 208)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565  (ดู 190)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 296)
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก  (ดู 165)
รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ดู 194)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก  (ดู 172)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :