องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สำรวจข้อมูลป้ายเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง สำรวจข้อมูลป้ายเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก จะเข้าทำการสำรวจสถานประกอบการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.
เปิดไฟล์
โพสโดย : นิติการ   วันที่ : 30 ตุลาคม 2566   View : 347
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ดู 370)
แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ดู 313)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565  (ดู 256)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 367)
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก  (ดู 244)
รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ดู 264)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก  (ดู 241)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :