องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558


ออนไลน์ : 18

หัวข้อ :: ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว
โพสโดย : นิติการ   วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566   View : 74
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ดู 263)
แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ดู 177)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565  (ดู 167)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 266)
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก  (ดู 142)
รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ดู 160)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก  (ดู 151)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :