องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

ประชาสัมพันธ์การนำสินค้าเข้าร่วมจำหน่าย


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การนำสินค้าเข้าร่วมจำหน่าย

ประชาสัมพันธ์การนำสินค้าเข้าร่วมจำหน่ายในงานโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566
เปิดไฟล์
โพสโดย : นิติการ   วันที่ : 28 ตุลาคม 2565   View : 101
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ดู 263)
แผ่นพับวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ดู 177)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2565  (ดู 167)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (ดู 266)
ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก  (ดู 142)
รายงานผลการดำเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ดู 160)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก  (ดู 151)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :