องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

รางวัลโล่พระราชทานรางวัลการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ


ออนไลน์ : 10

Gallery :: รางวัลโล่พระราชทานรางวัลการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ
วันที่ 4 กันยายน 2566 นางวีระยา ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เข้ารับรางวัลโล่พระราชทานรางวัลการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับประเทศ ประเภทดีเลิศ ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
วันที่ : 4 กันยายน 2566   View : 421