องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 8

Gallery :: โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 ณ วัดโพธิกาญจนาราม บ้านบึงแก หมู่ที่ 2 
วันที่ : 23 สิงหาคม 2566   View : 346