Hot News :

ติดตามเราบนเฟชบุค

 

 
 

Facebook

สำนักงานปลัด

จ่าเอกธนัชกฤศ ต้นทัพไทย

หัวหน้าสำนักปลัด

พนักงานส่วนตำบล

นางสุภาพ ศรีธานี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเสาวนีย์ พาหุพันธ์

นักทรัพยากรบุคคล

นายนิติการ ละอองแก้ว

นักจัดการงานทั่วไป

- ว่าง -

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

- ว่าง -

เจ้าพนักงานธุรการ

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาววิริยา กรแก้ว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายณัฐสุพล เทียมวงค์

คนงานทั่วไป

นายภูมิวิทย์ เลิศล้ำ

พนักงานขับรถยนต์

นายวุทธิชัย สมจิตต์

พนักงานขับรถยนต์

นางโสภาพร สุขพันธ์

นักการภารโรง

- ว่าง -

คนสวน

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ