Hot News :

ติดตามเราบนเฟชบุค

 

 
 

Facebook

กองคลัง

นางอนงค์พร สอนสุ่ม

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางสาววัชราพร แสงภักดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกัญญาขวัญ บุญทา

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวอนันตภร หัตถโดน

เจ้าพนักงานพัสดุ

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวบุษบา สารจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายภานุวัฒน์ หนันกุละ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวสุระณี วังอาจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ