Hot News :

ติดตามเราบนเฟชบุค

 

 
 

Facebook

ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี

ตำบลบึงแกได้จัดงานประเพณี “ออกพรรษาที่บึงแกแห่ไฟโมงมง”

     เมื่อวันนี้ (14 ตุลาคม 2562) นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานประเพณีออกพรรษาที่บึงแกแห่ไฟโมงเมง ณ ถนนโมงเมง หมู่ที่ 1 ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร พร้อมมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่ปราสาทผึ้ง โดยมีนักท่องเที่ยวมาชมความงดงามของไฟโมงเมงและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามเป็นจำนวนมาก นางสาวมาริสา สีลาพัฒน์ นายอำเภอมหาชนะชัย กล่าวถึงการจัดงานประเพณี “ออกพรรษาที่บึงแก แห่ไฟโมงเมง” ว่า ประเพณีแห่ไฟโมงเมง เป็นประเพณีที่ชาวบ้านบึงแก อำเภอมหาชนะชัย ได้จัดขึ้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 หรือวันออกพรรษาของทุกปี ซึ่งได้ยืดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยมีความเชื่อตามพุทธประวัติ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา บนสรวงสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ในระหว่างเข้าพรรษาและได้เสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์ในวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนต่างปิติยินดีในจริยวัตรของพระพุทธองค์จึงได้ปฏิบัติ กิจกรรมจุดประทีปโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชาในอดีตชาวบ้านบึงแกทุกครัวเรือนจะทำโมงเมง จากวัสดุไม้ไผ่ กระดาษแก้วและเทียนไขทำเป็นประทีปโคมไฟ เพื่อห้อยประดับไว้ที่หน้าบ้าน และนำไปถวาย พระสงฆ์ที่วัดในวันออกพรรษาโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อเป็นพุทธบูชา

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ