องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก

Buengkae Subdistrict Administration Organization

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในเขตพื้นที่ตำบลบึงแก ร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ที่ัวัดบูรพาพรหมรังษี บ้านบูรพา ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในเขตพื้นที่ตำบลบึงแก ร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ที่ัวัดบูรพาพรหมรังษี บ้านบูรพา ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก นำโดย นางวีระยา ผิวผ่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลบึงแก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในเขตพื้นที่ตำบลบึงแก ร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ที่ัวัดบูรพาพรหมรังษี บ้านบูรพา ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยมีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง และยังมีบริการทำหมันสุนัข และแมวจากปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย โดยมี นายศรี ศรีพุทธรินทร์ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
วันที่ : 17 สิงหาคม 2566   View : 322