Hot News :

ติดตามเราบนเฟชบุค

 

 
 

Facebook

ประวัติความเป็นมา

      ตามโบราณผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมา หมู่บ้านบึงแกก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยขอม เพราะสังเกตได้ว่า "บ้านบึงแก" มีบึงล้อมรอบหมู่บ้าน และยังมีคูคลองล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง คูบึงนั้นจะมีต้นแกขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงได้เรียกว่า "บ้านบึงแก" และทั้งสี่ด้านของหมู่บ้านจะมีสะพานออกสู่ภายนอก เรียกว่า "ขัว" จึงสันนิษฐานว่าบ้านบึงแกเป็นเมืองเก่า กลางหมู่บ้านจะเป็นโนนสูง มีพระพุทธรูปใหญ่ และมีโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมีเสาหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ เรียกว่า "โนนสังข์" ซึ่งในเสาหินนั้นได้จารึกตัวหนังสือขอมไว้ด้วย และต่อมาได้มีการตั้งบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อปี พ.ศ.2478 พ่อขุนนิวัฒน์ สุขประชา เป็นกำนันคนแรก

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ