Hot News :

ติดตามเราบนเฟชบุค

 

 
 

Facebook

สภาพทั่วไป

      ตามโบราณผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมา หมู่บ้านบึงแกก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยขอมเพราะสังเกตได้ว่าบ้านบึงแกมีบึงล้อมรอบบ้านและยังมีคูคลองล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง คูบึงนั้นจะมีต้นแกขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงได้เรียกว่า บ้านบึงแก และทั้งสี่ด้านของหมู่บ้านจะมีสะพานออกสู่ภายนอก (แต่ก่อนเรียกว่า ขัว) จึงสันนิษฐานว่าบ้านบึงแกเป็นเมืองเก่า กลางหมู่บ้านจะเป็นโนนสูงมีพระพุทธรูปใหญ่และมีโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมีเสาหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่เรียกว่า โนนสังข์ ซึ่งในเสาหินนั้นได้จารึกตัวหนังสือขอมไว้ด้วย และต่อมาได้มีการตั้งบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อปี พ.ศ.2478 พ่อขุนนิวัฒน์ สุขประชา เป็นกำนันคนแรก

พื้นที่

      ตำบลบึงแก อยู่กึ่งกลางระหว่างตำบลโนนทรายและตำบลม่วง ห่างจากอำเภอมหาชนะชัย 15 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดยโสธร 43 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 582 กิโลเมตร

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแคนน้อย, ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และ ตำบลบ้านไท อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ติดกับ ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

อาชีพ

 1. อาชีพหลัก คือ ทำนา
 2. อาชีพเสริม คือ เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

      จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,192 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 55 หลังคาเรือน

การเดินทาง

      จากอำเภอคำเขื่อนแก้วไปถนนสายอำเภอมหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายสามแยกวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีจังหวัดยโสธร เข้าถนนสาย บ้านปอแดง-ดงจงอาง (ถนน รพช.สาย 3018) ระยะทางประมาณ 7 กม.

ผลิตภัณฑ์

      เครื่องจักสาน,ผ้าไหมทอมือ แหนมหมู แหนมเนื้อ

 

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงาน และการให้บริการประชาชนของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ